Конкуренцията ?

НСИ предлага интересна информация за Бизнес климата. Тя може да се анализира както от бизнеса, така и от политиците, които „решават“ проблемите на бизнеса. През юни 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо предходния месец. Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 1.2 пункта в сравнение с май. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса. Строителство. През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” нараства с 2.2 пункта. Прогнозата е за следващите три месеца, дейността да се задържи на същото равнище. Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да са най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса (фиг. 12 от приложението). Много странно. Конкуренцията е фактор, който би трябвало да води до растеж, но у нас фирмите имат предвид нелоялната конкуренция и липсата на Контрол. Тук трябва да се въведе правилото Контролът да отиде в самите Браншови организации. Това може да стане с приемането на Закон за една национална камара.

 

АБОНИРАЙ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА НА ТЪРГОВСКИЯ ВЕСТНИК: